Yasal Uyarı

LÜTFEN BU ”YASAL UYARI" BÖLÜMÜNÜN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU BURADA YER ALAN HİÇBİR ŞEY YASAL, FİNANSAL, TİCARİ VEYA VERGİ DANIŞMANLIĞI TEŞKİL ETMEZ VE BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR FAALİYETTE BULUNMADAN ÖNCE KENDİ YASAL, FİNANSAL, VERGİ VEYA DİĞER PROFESYONEL DANIŞMANLARINIZA DANIŞMANIZ ÖNEMLE TAVSİYE EDİLİR. NE BİR FUTURE FUTURE LABS LTD. (ŞİRKET), ZED RUN ÜZERİNDE ÇALIŞAN PROJE EKİP ÜYELERİNDEN HERHANGİ BİRİ (ZED RUN TAKIMI) VEYA ZED RUN'I HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GELİŞTİRMEK İÇİN PROJE, ZED TOKENS DİSTRİBÜTÖRÜNÜN HERHANGİ BİR DİSTRİBÜTÖRÜ/SATICISI (DİSTRİBÜTÖR), NE DE HERHANGİ BİR SERVİS SAĞLAYICI (TOKEN BELGELERE ZED TOKEN İLE İLGİLİ KAĞIT, DESTE VEYA MADDİ ERİŞİM İLE BAĞLANTILI OLARAK BAŞINIZA GELEBİLECEK OLAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIP İÇİN SORUMLU OLMAYACAKTIR) İNTERNET SİTESİ HTTPS://ZEDTOKEN.COM (İNTERNET SİTESİ, DOMAİN ÜZERİNE HERHANGİ ALT DOMAİNLER DAHİL) VEYA ŞİRKET TARAFINDAN ZAMAN ZAMAN YAYINLANAN DİĞER İNTERNET SİTELERİ VEYA MALZEMELER MEVCUTTUR.

Projenin amacı: ZED Run'a katılmak ve ekosistem üzerinde hizmet almak için ZED Token'i satın aldığınızı kabul edersiniz. Şirket, Distribütör ve ilgili iştirakleri, ZED RUN için temel kaynak kodunu geliştirecek ve bunlara katkıda bulunacaktır. Şirket, ZED Token dağıtımıyla ilgili olarak herhangi bir kişinin mali müşaviri veya mütevelli sıfatıyla değil, yalnızca ZED Token dağıtımıyla ilgili olarak bir kol boyu üçüncü taraf olarak hareket etmektedir.

Token Belgelemesinin Niteliği: Token Belgelemesi, ZED Token olarak bilinen bir dijital token oluşturmak için bazı temel tasarım ilkelerini ve fikirlerini ifade eden kavramsal bir belgedir. Token Belgelemesi ve İnternet Sitesi sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve bir prospektüs, bir teklif belgesi, menkul kıymet teklifi, yatırım talebi, herhangi bir ürün, parça veya varlık satma teklifi (dijital veya başka türlü) veya söz konusu belgelerde bahsi geçen herhangi bir harici kişi veya kuruluş ile herhangi bir ilgisi bulunmaz. İşbu bilgiler kapsamlı olmayabilir ve yasal olarak bağlayıcı veya sözleşmeye dayalı bir ilişkinin herhangi bir unsurunu belirtmez veya hiçbir şekilde talep etmez. Bu tür bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda hiçbir güvence yoktur ve bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda hiçbir beyanda bulunulmaz, garanti veya taahhütte bulunulmaz veya sağlanacağı iddia edilmez. Token Belgelemesinin veya İnternet Sitesinin üçüncü taraf kaynaklardan elde edilen bilgileri içerdiği durumlarda, Şirket, Distribütör, ilgili iştirakleri ve / veya ZED RUN ekibi bu bilgilerin doğruluğunu veya bütünlüğünü bağımsız olarak doğrulamamıştır. Ayrıca, proje geliştirme yol haritasının, platform / ağ işlevselliğinin değişime tabi olduğunu ve sonuç olarak Token Belgelerinin veya İnternet Sitesinin güncelliğini yitirebileceğini kabul edersiniz; ve ne Şirket ne de Distribütör bu belgeyi bununla beraber güncelleme veya düzeltme yükümlülüğü altında değildir.

Token Belgelemesi ve İnternet Sitesinin geçerliliği: Token Belgelemesi veya İnternet Sitesinde yer alan hiçbir şey Şirket, Distribütör veya ZED RUN ekibi tarafından herhangi bir ZED Token (burada tanımlandığı şekilde) satılması için herhangi bir teklif teşkil etmez, ne o veya herhangi bir kısmı ne de sunum formunun gerçeği temel teşkil etmez veya herhangi bir sözleşme veya yatırım kararıyla bağlantılı olarak dayandırılamaz. Token Belgelemesinde veya İnternet Sitesinde yer alan hiçbir şey, ZED çalışmasının gelecekteki performansına ilişkin bir söz, temsil veya taahhüt olarak alınamaz veya güvenilemez. Distribütör (veya herhangi bir üçüncü taraf) ile siz arasındaki ZED Token'in dağıtımı veya devri ile ilgili anlaşma, yalnızca bu sözleşmenin ayrı hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.

Token Belgelemelerinde ve İnternet Sitesinde belirtilen bilgiler yalnızca topluluk tartışması içindir ve yasal olarak bir bağlayıcılığı bulunmaz. ZED Token'in satın alınmasıyla ilgili olarak hiçbir kişi herhangi bir sözleşme veya bağlayıcı yasal taahhütte bulunmakla yükümlü değildir ve Token Belgelemesi veya İnternet Sitesi temelinde hiçbir dijital varlık veya başka ödeme şekli kabul edilemez. ZED Token'in dağıtımı ve/veya ZED Token'in devam ettirilmesi anlaşması, ayrı bir Hüküm ve Koşullar veya Token Dağıtım Sözleşmesi (durum böyle olduğunda) tarafından yönetilecektir. Bu tür bir dağıtım ve/veya ZED Token'ın (Şartlar ve Koşullar) elde tutulmasının şartlarını belirler. Bu, size ayrıca sağlanacak veya İnternet Sitesinde mevcut bulunacaktır. Şartlar ve Koşullar Token Belgelemeleriyle birlikte okunmalıdır. Şartlar ve Koşullar ile Token Belgeleri veya İnternet Sitesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Şartlar ve Koşullar geçerli olacaktır.

Kabul Edilen Beyanlar ve Garantiler: Token Belgelemelerine veya İnternet sitesine (veya herhangi bir bölümüne) erişerek, Şirketi, Dağıtıcıyı, ilgili iştiraklerini ve ZED RUN ekibini aşağıdaki şekilde temsil ettiğiniz ve garanti ettiğiniz kabul edilir:

a. herhangi bir ZED Tokeni edinme kararında, Token Belgelemelerinde veya İnternet sitesinde belirtilen herhangi bir beyana güvenmediniz ve bunlara güvenmeyeceksiniz;

b. kendi masraflarınızla, sizin için geçerli olan tüm yasalara, düzenleyici gerekliliklere ve kısıtlamalara (duruma göre) uygunluğu sağlayacak ve sağlayacaksınız.;

c.ZED Token'in hiçbir değeri olamayacağını, ZED Token için değer veya likidite garantisi veya temsili olmadığını ve ZED Token'in bir yatırım ürünü olmadığını ve herhangi bir spekülatif yatırım için tasarlanmadığını kabul eder, anlar ve kabul edersiniz;

d. ZED Token'in değeri, ZED Token'in aktarılabilirliği ve/veya likiditesi ve/veya ZED Token için herhangi bir pazarın üçüncü şahıslar aracılığıyla veya başka bir şekilde kullanılabilirliğinden Şirket, Distribütör, ilgili iştirakleri ve/veya ZED tarafından işletilen ekip üyelerinin hiçbiri sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.; ve

e. eğer bir coğrafi bölge veya ülkenin vatandaşı, vatandaşı, sakini (vergi veya başka şekilde), oturma izni bulunan ve/veya yeşil kart sahibi iseniz ZED Token'ın dağıtımına katılmaya uygun olmadığınızı kabul ediyor, anlıyor ve kabul ediyorsunuz ( i) ZED Token'in dağıtımının bir menkul kıymetin (nasıl adlandırılmış olursa olsun), finansal hizmetin veya yatırım ürününün satışı olarak yorumlanmasının muhtemel olduğu ve/veya (ii) token dağıtımlarına katılımın yürürlükteki kanun, kararname ile yasaklandığı durumlarda, düzenleme, anlaşma veya idari işlem (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin Halk Cumhuriyeti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); ve bu amaçla, ilgili kontrollerin yapılabilmesi için talep edildiğinde bu tür tüm kimlik doğrulama belgelerini göstermekle yükümlü olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Şirket, Dağıtıcı ve ZED RUN ekibi, herhangi bir kurum veya kişiye (doğruluk, eksiksizlik, zamanlılık veya güvenilirlik garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü beyanı, garantiyi veya taahhütte bulunmaz ve verme iddiasında değildir ve işbu belgeyle bunları reddeder. Token Belgelemelerinin veya İnternet Sitesinin veya Şirket veya Dağıtıcı tarafından yayınlanan diğer materyaller dahil). Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, Dağıtıcı, ilgili iştirakleri ve hizmet sağlayıcıları, haksız fiil, sözleşme veya başka bir şekilde (dahil olmak üzere) herhangi bir dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya diğer türden kayıplardan sorumlu olmayacaktır. sınırlama, Token Belgelemelerinin veya İnternet Sitesinin veya diğer herhangi bir materyalin kullanımından kaynaklanan herhangi birinin temerrüt veya ihmalinden veya herhangi bir gelir, gelir veya kar kaybı ve kullanım veya veri kaybından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk yayınlanmış veya içeriği (herhangi bir hata veya eksiklik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan başka bir şekilde. Potansiyel ZED Token sahipleri ZED Token, Şirket, Dağıtıcı ve ZED RUN ekibinin dağıtımıyla ilgili tüm risk ve belirsizlikleri (finansal ve yasal riskler ve belirsizlikler dahil) dikkatlice değerlendirmeli ve incelemelidir.

ZED Token: ZED Token kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve ZED Token dağıtımının amacı budur. Özellikle, ZED Tokeninin şu özellikleri vurgulanmaktadır:

a. herhangi bir somut veya fiziksel tezahürü yoktur ve herhangi bir içsel değeri yoktur (herhangi bir kişi değeri hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz veya taahhütte bulunamaz);

b. iade edilmez ve Şirket, Dağıtıcı veya ilgili iştiraklerinden herhangi biri tarafından nakit (veya başka bir dijital varlıktaki eşdeğer değeri) veya herhangi bir ödeme yükümlülüğü ile değiştirilemez;

c. Şirket, ilgili bağlı kuruluşları, kendi (veya herhangi) Dağıtıcı veya gelirleri veya mal varlıkları, gelecekte kar payı alma hakkı, gelir, pay, mülkiyet hakkı veya hissesi, payı ya da sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere güvenlik açısından herhangi bir biçimde herhangi bir hak, hesap almak için fikri mülkiyet ya da lisans haklarını tüm formları da dahil olmak üzere herhangi bir oylama, dağıtım, Kurtuluş, tasfiye, mülkiyet (, sağ, mali tabloların ve diğer finansal verileri göstermek veya token sahibi danışarak etmez ya ZED RUN için ilgili katılım talebi veya hissedar toplantılarına katılma hakkı, bir müdür tayin hakkı, veya diğer mali ve yasal hakları veya eşdeğer haklar veya fikri mülkiyet hakları veya başka herhangi bir Şirket, Dağıtıcı ve/veya hizmet tedarikçileri ;

d. farklılıklar için bir sözleşme kapsamında veya amacı veya amacı bir karı güvence altına almak veya bir zararı önlemek olan başka bir sözleşme kapsamında herhangi bir hakkı temsil etmeyi amaçlamamaktadır.;

e. paranın (elektronik para dahil), menkul kıymetin, emtianın, tahvilin, borçlanma aracının, birimin toplu yatırım planında veya başka herhangi bir finansal araç veya yatırımda temsili olması amaçlanmamıştır.;

f. Şirkete, Dağıtıcıya veya ilgili iştiraklerinden herhangi birine kredi verilmemesi, Şirketin, Dağıtıcının veya ilgili iştiraklerinden herhangi birinin borçlu olduğu bir borcu temsil etmesi amaçlanmaması ve kar beklentisi olmaması; ve

g. token sahibine Şirket, Dağıtıcı veya ilgili iştiraklerinden herhangi birine herhangi bir mülkiyet veya başka bir menfaat sağlamaz.

ZED Token dağıtımına bakılmaksızın, kullanıcıların token dağıtımından sonra Şirketin, Dağıtıcının veya bağlı kuruluşlarının varlıkları üzerinde ekonomik veya yasal hakları veya faydalı çıkarları yoktur.

ZED Token ticareti için ikincil bir piyasa veya değişim geliştiği ölçüde, Şirket, Dağıtıcı, ZED Token dağıtımı ve ZED RUN'dan tamamen bağımsız olarak işletilecek ve işletilecektir. Ne Şirket ne de Distribütör bu tür ikincil piyasalar yaratmayacak ve her iki taraf da ZED Token değişimi olarak hareket etmeyecektir.

Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır: Burada belirtilen bilgiler yalnızca kavramsaldır ve ZED RUN'un geliştirilecek gelecekteki gelişim hedeflerini açıklar. Özellikle Token Belgelemelerindeki proje yol haritası, ZED RUN ekibinin bazı planlarının ana hatlarını çizmek amacıyla paylaşılmakta olup, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bağlayıcı bir taahhüt teşkil etmemektedir. Token dağıtımına katılıp katılmayacağınıza karar verirken lütfen bu bilgilere güvenmeyin, çünkü sonuçta, herhangi bir ürünün, özelliğin veya işlevselliğin geliştirilmesi, piyasaya sürülmesi ve zamanlaması tamamen Şirketin, Dağıtıcının veya ilgili bağlı kuruluşlarının takdirine bağlıdır ve değiştirilebilir. Ayrıca, Token Belgelemeleri veya İnternet sitesi zaman zaman yeri değişebilir veya değiştirilebilir. Token Belgelermelerini veya İnternet Sitesini güncelleme veya alıcılara burada belirtilenlerin ötesinde herhangi bir bilgiye erişim sağlama yükümlülüğü yoktur.

Düzenleyici onay: Hiçbir düzenleyici kurum, Token Belgelemelerinde veya İnternet Sitesinde belirtilen bilgilerin hiçbirini resmi veya gayri resmi olarak incelememiş veya onaylamamıştır. Böyle bir eylem ya da güvencesi olmuştur veya yasa, bir yargı düzenleme gereklilikleri ve kurallar altına alınacak. Token Belgelemelerinin veya İnternet sitesinin yayınlanması, dağıtılması veya yaygınlaştırılması, yürürlükteki yasalara, düzenleyici gerekliliklere veya kurallara uyulduğu anlamına gelmez.

İleriye dönük beyanlara ilişkin Uyarı Notu: Burada yer alan tüm beyanlar, basın bültenlerinde veya kamuya açık herhangi bir yerde yapılan beyanlar ve Şirket, Dağıtıcı ve/veya ZED RUN ekibi tarafından yapılabilecek sözlü beyanlar, ileriye dönük beyanları içerebilir (piyasa koşulları, iş stratejisi ve planları, mali durum, özel hükümler ve risk yönetimi uygulamaları ile ilgili niyet, inanç veya mevcut beklentilere ilişkin ifadeler dahil). Bu ileri gereğinden fazla güvenmemeleri için bu ifadeler gelecekteki gerçek sonuçlar, bu ileriye yönelik beyanlar açıklanan bu maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler ilgili verilen beyanlar uyardı-sen ve bağımsız bir üçüncü şahıs gibi ifadeleri ya da varsayımların makul gözden geçirildi. Bu ileriye dönük beyanlar yalnızca Token Belgelemelerinde belirtilen tarihten itibaren geçerlidir ve Şirket, Dağıtıcı ve ZED RUN ekibi, bu ileriye dönük beyanlarda bu tarihten sonraki olayları yansıtacak şekilde herhangi bir değişiklik yapılması konusunda (açık veya ima edilen) herhangi bir sorumluluğu açıkça reddeder.

Şirketlere ve platformlara yapılan atıflar: Burada yer alan herhangi bir şirket ve / veya platform adı veya ticari markasının kullanımı (Şirket, Dağıtıcı veya ilgili iştirakleriyle ilgili olanlar hariç), herhangi bir üçüncü tarafla herhangi bir ilişki veya onay anlamına gelmez. Token Belgelemelerindeki veya İnternet Sitesindeki belirli şirketlere ve platformlara yapılan atıflar yalnızca açıklayıcı amaçlıdır.

İngilizce dili: Token Belgelemeleri ve İnternet Sitesi, yalnızca referans amaçlı olarak ingilizce dışındaki bir dile çevrilebilir ve ingilizce dil sürümü ile Token Belgelemeleri veya İnternet Sitesinin çevrilmiş sürümleri arasında çelişki veya belirsizlik olması durumunda, ingilizce dil sürümleri geçerli olacaktır. Token Belgelemelerinin ve İnternet Sitesinin ingilizce sürümünü okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmiş olursunuz.

Dağıtımı Yoktur: Token Belgelemelerinin veya İnternet sitesinin hiçbir kısmı, Şirketin veya Dağıtıcının önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayılamaz. Bu Token Belgelemeleriyle ilgili herhangi bir sunuma katılarak veya Token Belgelemelerinin herhangi bir basılı bir kopyası veya elektronik kopyasını kabul ederek, yukarıdaki sınırlamalara bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Hakkımızda

Future Future Labs Limited (“Future Future Labs” veya “FFL”), İngiliz Virgin Adaları'nda bulunan bir limitet şirkettir. Kripto, hukuk ve pazarlama uzmanlarından oluşan web3 odaklı bir token şirketiyiz. Misyonumuz blockchain ve Mübadelesi Mümkün Olmayan Token (“NFT”) alanında köklü projelerle işbirliği yapmaktır.

Oyun oynama, Oyna ve Kazan (“P & E”) ve toplum odaklı projelerin geleceğine inanıyoruz. Böylelikle, ZED Token ilk olarak ZED RUN'a entegre edilecektir. ZED KOŞMASI.

ZED RUN: Geleceğin Eğlence yoluyla Ortaya Çıkan Kültür

Yarış atı sahipliğini demokratikleştirerek, ZED RUN ve topluluğu at yarışı severlerin, sporseverlerin, oyuncuların ve web3 benimseyenlerin dikkatini çekti.

ZED RUN, dijital yarış atı NFT'lerinin sahiplerinin beceri tabanlı oyuna katılabileceği popüler bir P & E dijital at yarışı oyunudur. ZED RUN, at yarışlarının gerçek dünyasından ilham aldı ve web3 teknolojileriyle kaynaştı ve sonuç olarak “kralların sporu” nu metaverse'e getirdi.

Piyasaya sürüldükten sonraki üç (3) yıl içinde ZED RUN, ürün pazarına uygun olduğunu kanıtladı.:

 • 225.000'den fazla işlemde birincil ve ikincil piyasa işlemlerinde 140 milyondan fazla ABD Doları güvence altına alarak
 • 50.000'den fazla benzersiz yarış atı sahibini destekleyerek
 • 200.000'den fazla topluluk ırk atı yetiştirerek
 • 2.000.000'den fazla yarışı sayarak ve kutlayarak
 • Topluluk tarafından kazanılan 6 milyonluk işlemlerden 40 milyar ABD Doları ödül sağlayarak

NFTler & Oyna-ve-Kazan: Yeni Bir Devrim

Genel bakış

NFT'ler ve P & E arasındaki kesişme, video oyun tarihinde şimdiye kadar görülen en büyük dijital dönüşümlerden biri haline geliyor.

Blockchain teknolojisi, temel olarak bireylerin birbirleriyle banka kurma, işlem yapma, sosyalleşme ve oyun oynama şeklini yeniden şekillendirmeye başlayan birçok yeniliği başlattı.

Sanal Para Birimleri

Video oyunlarının uzun zamandır kendi merkezi sanal para birimleri bulunuyordu. Ancak, blockchain destekli video oyunlarının bu dinamiği değiştirdiğini gördük. Sadece web3 oyun içi öğeler (yani power-up'lar veya koleksiyonlar) açık bir pazarda NFT olarak işlem görmekle kalmıyor, video oyunu sanal para birimleri artık genellikle blockchain tokenleri olarak oluşturulabiliyor.

P & E fırsatlarının, oyuncuların ödüllerini çok daha geniş bir varlık, oyun ve eğlence deneyimi ağında kullanmalarına izin vererek her zamankinden daha fazla fayda sağlayarak geliştirildiğine inanıyoruz.

ZED Token Tanıtımı

ZED Token, Ethereum ve Polygon blok zincirlerinde bulunan, değiştirilebilir bir şifreleme tokenidir. ZED Token, zamanla, ZED RUN'ın ana yardımcı program tokeni ve oyun içi para birimi haline gelecek ve P & E yardımcı program tabanlı video oyunlarında kullanılması amaçlanıyor.

Future Future Labs, ZED Token geliştirmek, entegre etmek ve dağıtmak için ZED RUN ile işbirliği yapmaktadır. ZED Tokeni ZED RUN ekosistemine entegre etmenin hedefleri şunlardır:

 • Daha geniş bir oyun işlevselliği yelpazesine erişim sağlamak
 • ZED RUN platformunda uygun ve güvenli bir ödeme şekli oluşturmak
 • ZED Token destekli ekosistemler üzerinde etkileşimde bulunan katılımcılar arasında anlaşmaya izin vermek
 • Kullanıcıları ZED kapsamında ekosisteme katkı ve katılım yönünde çaba göstermeye teşvik etmek için dağıtılacak ekonomik teşvik sağlamak (özellikle P & E mekanizması kapsamında oyunculara dağıtılacak ödüller), böylece her katılımcının çabaları için adil bir şekilde tazmin edildiği karşılıklı yarar sağlayan bir sistem oluşturmak. Ek ZED Tokenlerinin bir kullanıcıya yalnızca ZED RUN'da gerçek kullanımı, etkinliği ve çabaları esas alınarak ve / veya işlemlerin sıklığı ve hacmiyle orantılı olarak verileceği göz önüne alındığında, ZED RUN kullanıcıları ve /veya aktif olarak katılmayan ZED Token sahipleri herhangi bir ZED Token teşviki almayacaktır.

ZED Token, kamu tarafından (veya kamunun bir bölümü tarafından) mal veya hizmetler için ödeme veya bir borcun ödenmesi olarak kabul edilen bir değişim aracı değildir ve olması da amaçlanmamıştır; aynı zamanda herhangi bir kişi tarafından herhangi bir mal veya hizmet için ödeme olarak kullanılmak üzere de ihraççı tarafından özellikle sağlanmadığı sürece tasarlanmamıştır. ZED Token, Şirket, Dağıtıcı, ilgili iştirakleri veya diğer herhangi bir şirket, girişim veya teşebbüste herhangi bir hissedarlık, katılım, hak, unvan veya menfaati hiçbir şekilde temsil etmez, aynı zamanda ZED Token, token sahiplerine herhangi bir ücret, temettü, gelir, kar veya yatırım getirisi vaadi hakkı vermez ve İngiliz Virgin Adaları, Singapur veya ilgili herhangi bir yargı alanında menkul kıymetler oluşturması amaçlanmamıştır.

ZED Token yalnızca ZED RUN'da kullanılabilir ve ZED Token'ı ZED RUN içinde kullanımı ve etkileşimi sağlamak için bir araç olarak kullanma hakkı dışında, açık veya zımni hiçbir hak taşımamaktadır. ZED Token'in ikincil piyasa fiyatlandırması, ZED RUN ekibinin çabalarına bağlı değildir ve bu tür ikincil fiyatlandırmayı kontrol etmek veya manipüle etmek için tasarlanmış bir token işlevi veya şeması yoktur.

Rolümüz

Future Future Lab'ın birincil rolü, ZED Token ağının geliştiricisi olarak hizmet vermektir. Biz yönetim organı değiliz, daha ziyade oyuncuların kullanabileceği ve üzerine inşa edebileceği temel kısım olarak hizmet veriyoruz. Ayrıca ekosistemin günlük operasyonlarını kolaylaştıracak, sürdürecek, geliştirecek ve yöneteceğiz.

Sorumluluğumuz

ZED RUN aracılığıyla sürdürülebilir bir merkezi olmayan ZED Token ekosistemi misyonuna bağlıyız. Protokol düzeyinde hala geliştirilmesi ve uygulanması gereken birçok özellik olduğunun farkındayız ve bunları zamanında uygulamaya kararlıyız.

ZED Token'in fayda sağlama ve ekosistem sürdürülebilirliğine odaklanmasını istiyoruz.

ZED Run'ın, ilgili blockchain ağında konuşlandırılan ve doğrudan üzerinde işlev çağıran kullanıcılar tarafından işletilen (diğer kullanıcılarla etkileşime girmelerini ve / veya kendi seçtikleri varlıkları çok partili eşler arası bir şekilde birleştirmelerini sağlayan) bir dizi özerk akıllı sözleşme içerdiğini yinelemek önemlidir. Akıllı sözleşmeyi dağıtan, yalnızca kullanıcılar için teknik araç sağlayıcısı olarak işlev gören ve herhangi bir kumar, menkul kıymet ürünü veya düzenlenmiş hizmet sunmayan veya herhangi bir kullanıcı varlığını gözaltında tutmayan orijinal kuruluş tarafından veya bunlarla etkileşimde başka bir kontrol bulunmamaktadır.

Mevcut odak noktamız, mümkün olduğunca çok sayıda topluluk üyesinde token dağıtımını en üst düzeye çıkarmak ve topluluk tarafından oluşturulan daha fazla işlevsellik sunmaktır. Ayrıca, aşağıdaki gibi girişimleri desteklemeye yardımcı olmak için daha sağlam yönetim ve oylama çerçeveleri sunmayı planlıyoruz:

 • ZED Tokenlerini yeni protokollere uygulama;
 • Oylama ve teklif çerçeve(ler)inde iyileştirmeler; ve
 • Aktif ekosistem katılımcıları için Ekosistem Fonunun dağıtımı.

Yönetim

Token protokollerinin öncelikle topluluk, topluluk katılımı ve etkisi etrafında inşa edildiğini biliyoruz.

Oyunculara, içerik oluşturuculara ve hayranlara etki sağlayan ölçeklenebilir bir eğlence protokolü oluşturarak ZED Token için topluluk liderliğindeki büyümenin bir sonraki aşamasını başlatmayı planlıyoruz.

Oy hakkı sadece ZED RUN'ın bazı özellikleri üzerinde sınırlıdır; ZED Token sahiplerine Şirketin ve iştiraklerinin işleyişi ve yönetimi konusunda oy kullanma hakkı vermez, veya mirasçı varlıkları veya bu varlıkların token sahiplerine devredilmesi veya bu kuruluşların yönetim kurulu veya benzer organlarının seçilmesi veya bu kuruluşların gelişim yönünün belirlenmesi haklarını da vermez, ayrıca ZED Token, bu kuruluşlardan herhangi birinde veya herhangi bir toplu yatırım planında herhangi bir özsermaye payı oluşturmaz; anlaşmanın herhangi bir şekilde ortak girişim veya ortaklık olması amaçlanmamıştır.

Token Yönetimi

ZED Token, hem Ethereum hem de Polygon'da dağıtılan bir yardımcı program yerel ERC-20 tokenidir.

ZED Token tahsisleri, ilk kilitlenme döneminden sonra tamamen serbest bırakıldıktan veya serbest bırakıldıktan sonra ve çoklu imza cüzdan adresiyle yönetilecektir. Lütfen bir arıza için token tahsislerine bakın.

Teklif Süreci

Ekosistem geliştirme (yani Ekosistem Fonu) için ZED Tokenlerinin bir kısmını tahsis ettik. Amacımız, ZED Belirtecinin ağ etkilerini önyüklemeye yardımcı olmaktır, çünkü uzun vadede topluma çeşitlilik ve erişilebilirlik sağlamak istiyoruz.

Ekosistem Fonu, sürdürülebilir değer yaratmaya katkıda bulunan ZED RUN'ın topluluk üyelerinin çabalarını ödüllendirmek için tasarlanmıştır.

Ekosistem Fonu başlangıçta katılımcıları, içerik oluşturucuları ve girişimci geliştiricileri içerebilen ZED RUN ve ZED Token destekçileri tarafından erişilebilir olacaktır. Bu gruplar, ZED RUN ve ZED Token ekosistemlerinin sürekli büyümesine odaklanan yeni projeler ve fikirler önerebilir.

Future Future Labs, toplulukla birlikte başarılı ve başarısız proje önerileri etrafında yönetim ve oylama çerçevesini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Akıllı Sözleşme Güvenlik Denetimi

ZED Token akıllı sözleşmeleri, web3 güvenliğindeki Quantstamp liderleri tarafından başarıyla denetlendi. Bugüne kadar Quantstamp, bilgisayar korsanlarından 200 milyar doların üzerinde dijital varlık riskini korudu ve NFT Alanındaki en değerli projelerden bazılarını güvence altına aldı (Beeple B.20, NBA Top Shot, Axie Infinity ve SuperRare).

Quantstamp ve denetim süreci hakkında daha fazla bilgi için lütfen internet sitelerini ziyaret edin.

Token akıllı sözleşme adresi buradan görülebilir.

Tokenomik

Token Tedariği

ZED Token, ZED RUN ekosisteminin büyümesini desteklemeye ve yeni kullanıcıları topluluğuna katılmaya teşvik etmeye çalışacaktır.

Topluluğa ilk yaklaşımımızla ZED Token, mevcut ZED RUN tarafından işletilen topluluk üyelerinin ve istikrarlı sahiplerin sahiplik ve faaliyete dayalı olarak ZED Tokenlerin airdrop yapılmasını sağlar.

Toplamda, geçici olarak aşağıdaki gruplara ayrılan bir milyar (1.000.000.000) ZED Tokeni olacaktır:

Grup
% Arz
Token Tedariği
Takım
15.00%
150,000,000
Destekçiler
– Özel Destekçiler
2.28%
22,833,333
– Mevcut Destekçiler
15.00%
150,000,000
- Danışman
1.00%
10,000,000
ZED RUN Mevcut Kullanıcılar
7.00%
70,000,000
Oyna ve Kazan Ödülleri Hazinesi
34.72%
347,166,667
Ekosistem Fonu
10.00%
100,000,000
ZED Token Likiditesi
5.00%
50,000,000
ZED Token Hazinesi
10.00%
100,000,000

Yayın Takvimi

Tahsis edilen bir milyar (1.000.000.000) token 48 ay boyunca doğrusal olarak dolaşıma girecek.

Çıkarma Süresi, varsa ilk Kilitlenme Süresi sona erdikten sonra gerçekleşir ve aşağıdaki grafikte özetlenir:

Grup
Kilitleme Süresi
Serbest bırakma süresi
Takım
12 ay
24 ay
Destekçiler
– Özel Destekçiler
6 ay
18 ay
– Mevcut Destekçiler
12 ay
24 ay
- Danışman
12 ay
24 ay
ZED RUN Mevcut Kullanıcılar
Kilit Yok
Tamamen Yayınlandı
Oyna ve Kazan Ödülleri Hazinesi
Kilit Yok
48 Ay
Ekosistem Fonu
Kilit Yok
Tamamen Yayınlandı
ZED Token Likiditesi
Kilit Yok
Tamamen Yayınlandı
ZED Token Hazinesi
Kilit Yok
48 Ay

Dağıtım Dağılımı

Aşağıdaki grafikte, bir milyardan fazla (1.000.000.000) ZED Token ihraç edilmeyeceğini özetlemektedir.

Aşağıdaki tablo ve grafik, yıllık ilave dolaşımdaki arzı gösteriyor.

Yıl
% Kilidi Açık
Yıllık Kilit Açma
Toplam Kilidi Açık
Toplam Kilitli
1
33.94%
339,402,778
339,402,778
660,597,222
2
28.20%
282,013,888
621,416,666
378,583,334
3
26.68%
266,791,667
888,208,333
111,791,667
4
11.18%
111,791,667
1,000,000,000
0

Destekçiler, Danışmanlar ve Ekip Programı

ZED Tokeninin arkasındaki ekip, danışmanlar ve destekçiler uzun vadeli değer sağlamaya inanırlar. Aşağıda kademe-grafiği bu stratejik ortaklar ödül için sivil toplum ile ilgili tokenler için serbest bırakma Koşulları ve token kilidini zamanlamayı gösterir.

Ekosistem Tahsisleri

Tüm ZED Tokenleri aşağıda listelenen çekirdek gruplara tahsis edilecektir:

ZED RUN Mevcut Kullanıcılar

ZED Tokeni, yarış atı satın alımlarının yanı sıra yarış, yetiştirme, geçişler ve deri sahipliğinde tutarlı katılım gösteren uygun ZED RUN kullanıcılarına sunulur. ZED Tokenlerinin mevcut ZED RUN kullanıcılarına dağıtımının ayrıntılı bir dökümü için lütfen Airdrop Uygunluğuna bakın.

ZED Token Hazinesi

ZED Token Hazinesi, ZED Token ekosisteminin günlük operasyonlarının sürdürülmesine, geliştirilmesine ve yönetilmesine yardımcı olmak için kullanılacaktır. Bu tahsis aynı zamanda Teklif Sürecini desteklemek ve yönetmek için de kullanılacaktır.

Oyna ve Kazan Ödülleri Hazinesi

Oyna ve Kazan ödüllerinin temel amacı, ZED Tokeninin kullanımını ve uygulamasını genişletmek ve yeni ve mevcut kullanıcıları ekosisteme katılmaya teşvik etmektir. Başlangıçta, Oyna ve Kazan ödülleri, ödünç verme oyun modu aracılığıyla ZED RUN'da sunulacak. ZED Token geliştirme ekibimiz, ekosistemi geliştirmek ve aktif kullanıcıları ödüllendirmek için ZED RUN topluluğunun yanı sıra token tabanlı teşvikleri de araştıracaktır.

Ekosistem Fonu

Hem ZED RUN hem de dolaylı olarak ZED Tokeninin ağ etkilerini önyüklemeye yardımcı olmak için ekosistem geliştirme için bir Ekosistem Fonu ayrılmıştır. Bu, uzun vadede farklı ve erişilebilir bir topluluk sağlamaktır.

Ekosistem Fonu'nu, ZED RUN ve ZED Token ekosistemleri içinde sürdürülebilir değer yaratan toplumun çabalarını ödüllendirmek için tasarladık. ZED Tokenleri, bir Teklif Süreci boyunca ZED Token sahipleri tarafından oylanan başarılı tekliflere verilecektir.

Bu tahsisattan elde edilen tüm hibeleri şeffaf bir şekilde topluma duyuracağız.

ZED Token Likiditesi

Başarılı bir topluluk liderliğindeki ekosistem ancak yönetişim mümkün olduğunca çok sayıda token sahibine dağıtıldığında gerçekleşebilir. Topluluk büyümesine ve daha fazla pazar oluşturma fırsatına yardımcı olmak için, hem merkezi hem de merkezi olmayan mekanlar için likidite başlatmak üzere tokenler ayıracağız. Token likiditesi, daha geniş bir dağıtım yelpazesine izin vermek için lansmandan önce stratejik ortaklar için de kullanılacaktır.

Ekip ve Destekçiler

Ekip ve destekçiler, ZED Tokeninin hayata geçirilmesine yardımcı olan bireyleri ve işletmeleri içerir. Tüm ekip üyeleri ve destekçileri, hedeflerin aynı hizada olmasını sağlamak için sıkı ve uzun bir sürüm programına tabidir.

Airdrop Uygunluğu

ZED Token arzının toplam% 7'si, erken desteklerinin tanınması için mevcut ZED RUN kullanıcılarına bir airdrop aracılığıyla tahsis edilecektir. Tüm uygun kullanıcılar, airdrop edilmiş ZED Tokenleri akıllı sözleşmemizden talep etme fırsatına sahip olacaklardır.

Bu airdrop'a giriş engelini azaltmak ve token ihraççısı olarak Future Future Labs, ZED Tokenlerinin talep edilmesiyle ilgili tüm gaz ücretlerini ödeyecek. 

Snapshot Ayrıntıları

Aşağıdaki bilgiler sadece ZED Token airdrop ile ilgilidir:
Detay
Anlık Görüntü Tarihi
1 Haziran 2022
Anlık Görüntü Süresi
00:00 UTC
Blok Yüksekliği (Poligon)
29011800
Toplam Airdrop Arzı
70,000,000
Toplam Arz Yüzdesi
7.00%
Talep Süresi
90 gün
Kilitleme Süresi
Hiçbiri

Toplanan verilere hem eski hem de yer değiştirmiş yarış atları dahildir.

Snapshot verileri, Ethereum ve Poligon işlemlerinin yanı sıra oyun içi aktiviteleri (zincir dışı ve zincir içi) içerir.

Uygunluk Kriterleri

Airdrop uygunluğu, 1 Haziran 2022 UTC'nin snapshot tarihine kadar hem Seviye 1 (Ethereum) hem de Seviye 2 (Polygon) blok zincirlerinde birleştirilmiş tüm sahiplik, yarış ve üreme verilerinden oluşturuldu. 

Airdrop uygunluk verileri aşağıdaki gibi ağırlıklandırılacaktır:

Airdrop Faktörü
Etkileşim Metriği
Tahsis
Yarış atı sahipliğinin uzunluğu
Mülkiyet
33.00%
Tamamlanan ücretli yarış sayısı
Aktivite
22.63%
Tamamlanan serbest yarış sayısı
Aktivite
12.28%
Kısrak(lar) ile çiftleştirilen yarış atı sayısı
Aktivite
19.24%
Damızlık Çiftliğine giren aygır sayısı
Aktivite
6.35%
Aktivasyon Bonusu
Mülkiyet
4.00%
Anlık Görüntü Tarihinde NASCAR Geçiş Sahipleri
Mülkiyet
0.50%
Anlık Görüntü Tarihindeki Görünüm Sahipleri
Mülkiyet
1.00%
Destek Tahsisi
Başka
1.00%

Yukarıdaki detaylardan, airdrop tahsisinin ~% 38'inin sahiplik verilerine, ~'inin faaliyet verilerine ağırlıklı olduğu gözlemlenebilir.

Puanlama Tezi

Airdrop'un nasıl dağıtılacağına karar vermeye başlarken, ana kriter ZED RUN platformuna katkıda bulunan her kullanıcıyı ödüllendirmekti. Sadece NFT sahiplerini ödüllendirmek yerine, tüm platform katılımcılarını ve ZED koşusuna en çok katkıda bulunanları ödüllendirmek için geniş bir yaklaşım benimsendi.

Bu nedenle, dahil olan tüm kullanıcılar ve istikrarlı sahipler arasında, iki ana temaya sahip birden fazla katılım ve katılım biçimiyle ilgili bir airdrop puanı elde edildi:

 1. Sahip olma *: ZED RUN NFT'leri tutan ahırlar
 2. Aktivite: Oyun içindeki yüksek değerli eylemler gerçekleştiren ahırlar

*Yalnızca belirli bir zamanda, anlık görüntü tarihine kadar bir yarış atına sahip olan kullanıcılar sahiplik ve etkinlik puanı tahsisine dahil edildi.

Sahip olma, yarış atı mülkiyeti (yani tutulduğu süre) ve yarış atı (lar) ın ne kadar az bulunur olduğu gibi faktörlerle ilgilidir. Herhangi bir yarış atının Genotipinin, Cins Tipinin ve Soyunun göreceli nadirliğini daha da açıklar. Örneğin, Genotipe göre nadirlik yaklaşık olarak aşağıdaki grafikte temsil edilir ve sadece tahminidir:

Bu nedenle, mülkiyet her ikisini de, bir yarış atının tutulduğu gün sayısını ve buna karşılık gelen nadirliği hesaba katılır. 

ZED Tokenlerinin Deri ve Geçiş sahiplerine tahsisi burada daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Etkinlik, ZED RUN platformuna katılım ve bağlılıkla ilgilidir ve anlık görüntü tarihine kadar aşağıdaki ağırlıklı veri noktalarını hesaba katar.

 • Tamamlanan ücretli yarış sayısı
 • Tamamlanan serbest yarış sayısı
 • Kısrak(lar) ile çiftleştirilen yarış atı sayısı
 • Damızlık Çiftliğine giren aygır sayısı
 • Snapshot tarihinde NASCAR Geçiş Sahipleri
 • Snapshot tarihindeki deri sahipleri
Sahiplik metrikleri ile aktivite metrikleri arasındaki dağılım burada buna göre ağırlıklandırılmıştır.
 

Her adresin bireysel puan formülünü bozmayacağımızı lütfen unutmayın. Kullanıcılar yalnızca toplam tutarı görecektir.

Airdrop Puanı

Her oyun içi etkinlik ve sahiplik faktörünün ağırlıklandırılmasından sonraki toplam puan daha sonra hem sahiplik hem de aktivite metrikleri için toplam puanları belirlemek üzere toplandı.

Daha sonra, cüzdan adresleri başına puanlar (yani kullanıcılar ve ahır sahipleri) daha sonra yerel bir minimum ve maksimum oluşturmak için sıralandı ve beş puanlama seviyesine ayrıldı. Basitçe söylemek gerekirse, ZED RUN'da en çok ilgilenenler en fazla ödüllendirildi.

Her seviye daha sonra belirli bir cüzdan adresinin o seviyedeki yerleşimine göre adil bir eğri sağlamak için yerel olarak ağırlıklandırıldı.

Daha sonra bir token tahsisi eşleştirildi ve her seviyeye dağıtıldı. Aşağıdaki dağılıma bakınız:

Aşama
% Kullanıcı
Nişanlanmak
1
2.50%
Çok yüksek
2
13.50%
Yüksek
3
34.00%
Ilıman
4
34.00%
Düşük
5
16.00%
Çok düşük

En iyi oyuncuları katkılarından dolayı ödüllendirmek için bu rotaya gitmeye karar verdik, ancak toplam tahsisi çok küçük bir oyuncu eşiğine doğru eğmedik. Azalan getirilerin bir etkisi vardı, ancak yalnızca yerelleştirilmiş havuza göre. 

Aktivasyon Bonusu

Herhangi bir süre boyunca bir yarış atına sahip olan her kullanıcıya ve ahır sahibine eşit bir Aktivasyon Bonusu tahsis edilir.  

Deri ve Geçiş Bonusları

Statik bonuslar, anlık görüntü tarihine kadar ZED RUN derilerini veya ZED RUN NASCAR Geçişlerini tutan cüzdan adreslerine de uygulandı.

Anlık görüntü tarihinde bir NASCAR Geçişine (geçişlerine) sahip olan tüm cüzdan adresleri, mevcut airdrop tahsisine ek olarak NASCAR Geçişi başına 350 ZED Token statik bonus kazanacaktır.

Ayrıca, anlık görüntü tarihinde uygun bir deri(ler)e sahip olan tüm cüzdan adresleri, aşağıdaki tabloya göre mevcut airdrop puanlarına ek olarak statik bir bonus kazanacaktır:

Ortak
Nadirlik
Tahsis Edilen Jetonlar
NASCAR
Yaygın
196
NASCAR
Yaygın olmayan
393
NASCAR
Nadir
590
NASCAR
Epik
786
ZED RUN – Bir Milyonuncu Yarış
Epik
786
NASCAR
Efsanevi
983
Stella Artois
Epik
3,931
Preakness
Nadir
3,931
ATARI
Benzersiz
3,931

Destek Tahsisi

Talep penceresi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar için yalnızca toplam airdrop tahsisinin küçük bir miktarı (% 1) bir kenara bırakılacaktır. Bu tahsisin dağıtımı ZED Token destek ekibinin takdirine bağlı olacaktır. Talep penceresinden sonra kullanılmayan miktarlar (90 gün) Oyna-ve-Kazan Ödülleri geri gönderilir.

Ek Airdrop Detayları

Bir bireyin tahsisine yaklaşmak için basit bir model oluşturmanın mümkün olabileceğinin farkındayız, ancak puanlama faktörlerini ayarlamak için manuel ölçeklendirme faktörleri (azalan getiri eğrisi gibi) de uygulandığı için ekibimiz bunu tavsiye etmiyor.

ZED Token Twitter sayfasında talep süreci ve tarihe daha yakın olan ek airdrop detayları ile ilgili daha fazla ayrıntı yayınlayacağız.

Daha fazla bilgi için lütfen ZED Token Hüküm ve Koşullarına ve Future Future Labs Gizlilik Politikasına bakınız.